Styrets politikk rundt informasjon

Tango Abrazo gir informasjon gjennom følgende kanaler  –  Godkjent 3.6.2014

a)   Nyhetsbrevet:

Informasjonsbrev til medlemmer og andre tangointeresserte mennesker. Skrives av styreleder etter innspill fra styret.

b)   Nettsiden:

Klubbens offisielle kanal. Oppdateres med mest mulig informasjon.

c)    Facebook:

Rask informasjon til medlemmer og andre tangointeresserte tangomennesker.

Event/arrangement mv. Alt på Abrazoens facebookside.

d)   Oppslag i Jekteviken:

Dette er Tango Abrazo sin informasjonsvegg i Jekteviken. Vi henger opp nyheter og kurs og aktiviteter her. Når et arrangement er over så kaster vi plakaten, slik at det blir plass og fokus på nye ting. Blir det for mye her, drukner informasjon i støy.

Plakatvegg inne i JV-lokalet (i dansesalen) er kun til intern informasjon til Tango Abrazo. Ingen eksterne arrangement her.

Vi bytter ut plakater forløpende og viser kun aktuelle hendelser i tillegg til noen faste infoinnslag.

e)   Flyveblader:

Spesielt med tanke på å nå ut til nye dansere.

f)     Plakater:

Plakater henges opp eksternt. Spesielt med tanke på å rekruttere til nybegynnerkurs.

g)   Muntlig innspill på milonga:

Direkte kommunikasjon med medlemmene. Som hovedregel fra styrets medlemmer.

h)   Andre informasjonskanaler

Tango Abrazo bruker i utgangspunktet kun egne informasjonskanaler.

 

Andre tangointeressenter kan gi informasjon gjennom Tango Abrazos kanaler på følgende måter  –  Godkjent 3.6.2014:

a)   Nyhetsbrevet:

Styret formidler informasjon fra andre etter egen vurdering.

b)   Facebook:

Andre tangogrupperinger kan skrive innlegg på Tango Abrazos Facebook-vegg. Upassende innlegg blir slettet.

c)    Oppslag i Jekteviken:

Vi ønsker andre tangoaktører velkomne til å henge opp informasjon om sine arrangement på oppslagstavlen i gangen. I tillegg kan det henges opp reklame for andre tangorelaterte tjenester (f.eks. fysio/massasje/yoga). Oppslagene skal ikke være av permanent karakter. Ikke-aktuelle plakater tas ned.

A4-format er retningsgivende for maksimalstørrelsen på plakater.

Styret forbeholder seg retten til å redigere tavlen for å sikre best mulig eksponering for Abrazoens plakater mv.

d)   Flyveblader:

Utenfor danselokalet har vi et fast bord til flyveblader for interne og eksterne tilbud.

e)   Muntlig innspill på milonga:

Det kan gis informasjon på milonga. Spør styremedlem eller DJ. Vi tilstreber maksimalt et avbrudd pr milonga.