Nivåbeskrivelser

Hvilket nivå du passer på avhenger blant annet av hvor ivrig du er. En person som går jevnlig på kurs, og danser og øver 2-3 kvelder i uken i et år, er kanskje på samme nivå som en som har danset i mange år, men som bare går på en dansekveld nå og da. Unngå fellen med for raskt å delta på kurs med for høyt nivå. Dersom du følger nivåbeskrivelsen når du melder deg på, kan du være trygg på at undervisningen ikke vil gå over hodet på deg, og at du vil få maksimalt utbytte av kurset.

Den beste måten å komme seg fra ett nivå til det neste, er ved å ta privattimer. Da vil du få direkte tilbakemelding på dansingen din, tilbakemelding som er umulig å gi på et kurs hvor to instruktører har over 20 personer å forholde seg til. Mange vil si at det som virkelig forandrer deres dansing nettopp har vært privattimer. Den som gir privattimen vil gjerne ta tak i problemer med teknikk eller kommunikasjon som kommer i veien for dansingen.

Vi har valgt å bruke følgende internasjonal nivåinndeling, som du vil møte når du oppsøker andre tangomiljøer verden over.

Nivå 1 – «Beginner«
Du har ingen forkunnskaper i argentinsk tango.

Nivå 2 – «Beginner- intermediate«
Du har tatt et begynnerkurs, har lite eller ingen dansetrening, men har begynt å benytte deg av tangoverkstedene. På et oppfølgingskurs får du en mer kontinuerlig oppfølging av din danseutvikling enn på verkstedene. Gruppen består stort sett av dem du gikk på begynnerkurs med. Vi forsøker også å bruke samme instruktører som du gikk på begynnerkurs med.

Nivå 3 – «Intermediate«
Du har deltatt på et begynnerkurs og helst et oppfølgingskurs og/eller en god del verksteder. Du jobber fortsatt med grunnleggende teknikk som å forbedre din disasossiasjon mellom overkropp og underkropp, finne egen balanse og å gå på pulsen. Du føler deg fremdeles ikke helt komfortabel med f.eks å danse tett stil. Du behersker ochos forlengs og baklengs,og har også begynt å smake på en del videregående repertoar, men merker at du sliter med balansen, og føler ofte at du stivner gjerne i armene i sirkulære bevegelser. Som følger forsøker du å finne din egen akse, uten å henge på den du danse med.

Nivå 4 – «Intermediate-advanced«
Du føler deg mer og mer komfortabel med basisteknikk og jobber med videregående og endel avansert repertoar, både i åpen og tett stil. Du begynner å kunne tilpasse din musikalitet til ulike orkestre og mestrer doblinger og andre variasjoner av rytmen. Du bør ha kjennskap til prinsippene bak sacadas og voleos, og kan utføre disse med en sikker grunnteknikk og stabil balanse. Du er bevisst på å danse oppreist og har en behagelig og jevn abrazo, uten mye «støy». Du kan danse på et tett dansegulv uten å kollidere. Som følger er du bevisst på egen teknikk og har en selvstendig akse ved avansert repertoar. Du har også begynt å finne ut av hvordan du kan ta musikalske initiativ og ornamentere uten å blokkere den du danser med, samtidig tilpasser du ornamentering og utførelse av steg som voleos til tettheten på dansegulvet slik at dine hæler ikke er en fare for andre.

Nivå 5 – «Advanced«
Du er en erfaren sosial danser med høy grad av oppmerksomhet mot din partner. Du har en utmerket balanse og teknikk i både åpen og tett stil. Du mestrer det sosiale aspektet på ethvert dansegulv, og danser uten å kollidere med-eller forstyrre de andre på gulvet. Du har besøkt flere tangofestivaler utenbys og danser stilsikkert til tango, såvel vals og milonga.

Nivå 6 – «Master«
På tangofestivaler finner du nivåer som gjerne kalles advanced extra, special, masterclass eller liknende. For tiden har vi ikke undervisning på disse nivåene i Bergen.