År: 2020

God øving og riktig god jul!

Frå mandag 21. desember kan inntil tre par øva i Jekteviken

Førebels held vi Jekteviken stengd

På bakgrunn av høge smittetal og nye smittevernreglar blir Jekteviken stengt 7. til og med 22. november.

Body awareness for tango dancers

Max is a German-Polish dancer from Berlin and has just joined Norway’s National Company for Contemporary Dance – Carte Blanche in Bergen.

Egenøvingsskjema for Jekteviken

Hva skjer neste uke?

Ingenting fra fredag til søndag.