Legging av nytt gulv 21. oktober til 1. november

Vi legger nytt gulv i Jekteviken og det er derfor ikke mulig å bruke Jekteviken i tidsrommet 21. oktober til 1. november. Alle planlagte aktiviteter avlyses eller forskyves.

Tirsdag 3. november inviterer vi til ÅPNINGSMILONGA for å feire og prøve ut det nye gulvet.