Sommertid

Tango Abrazo går over på sommertid!

Søndager: Vi startet på søndag 2.juni med ny milongatid kl 19 – 22.
Varer fram til 20.august.

Tirsdager: Milongeromilonga går gjennom hele sommeren. kl 20 – 23. Milongeromilonga? Dvs. Vi går av gulvet i hver cortina. Og danser gjerne med en ny partner i den neste.

Fredager: Ordinære fredagsmilongaer utgår fra og med 1.juli til og med 15.august

Det kan bli ekstramilongaer i løpet av sommeren og utemilonga. Følg med i kalenderen og på vår Facebookside for oppdatert informasjon.

Merk! Det er full anledning til å ta private initiativ og selv arrangere milonga i løpet av sommeren. Forutsetningen er at det det skjer etter samme lest som klubbens egne milongaer. I motsatt fall må lokalet leies.
For å arrangere ekstramilonga trenger du 1 stk DJ + 1 stk vert. Nøkler til Jekteviken. Få noen i styret til å annonsere det i kalender på web + på Facebook. For utemilonga trengs DJ + en som tar ansvar for å hente/ bringe mobilt anlegg fra Jekteviken. Ta kontakt med milongaansvarlig Kim (kim@bergentango.no)!

Brighton beach tango, 1910