Temakurs: Senter i sentrum.

Temakurs: Senter i Sentrum
Instruktør: Annabel Guaita
Oppstart: mandag 27.august

Seks mandager kl 19-21.
Maks 10 par.
Sted: Jekteviken

Nivå: Øvet (gjennomført begynner – og oppfølgingskurs, evnt tilsvarende + noe danseerfaring)
Påmelding: kurs@bergentango.no. Merk med “Tema: Senter″ i emnefeltet.

Målet med kurset er å etablere teknikk som bygger på kontakt med sitt eget – og sin partners senter. Gjennom å bli bevisst sitt senter oppnår man mer frihet og mer kontroll, større kraft men likevel mykhet i en og samme bevegelse.
Vi vil også arbeide med sacada-teknikk, men forsøke å unngå fastlåste figurer. Målet er å oppnå en friere navigering på trange dansegulv, kun ved hjelp av sirkulære bevegelser og retningsendringer.
Det vil likevel være gjennomgående fokus på kvaliteten og dynamikken i samspillet, evnen til å lytte til sin partner og hvordan man skaper dynamikken i dansen sammen med han/henne.

Annabel Guaita har i en årrekke danset – og undervist både fører– så vel som og følgerrollen. Sammen med ulike dansepartnere har hun har holdt kurs flere steder i Norge, i tillegg til i Sverige, Finland og på Svalbard. Hun har deltatt på Gustavo Naveiras ’special seminar for teachers’ to ganger – som fører og som følger, men ser på Henrik Uldall, Pasi Lauren og PC-tango som sine viktigste læremestre. Hennes pedagogikk er følgelig inspirert av dem.

www.annabelguaita.no/tango

Video – YouTube