Bli tangovert på Bergen Tangomarathon 2012.

TANGOMARATON I BERGEN 2.-4. NOVEMBER 2012

Bli med på å gjøre BTM 2012 til en suksess – bli tangovert!

Bergen Tango Marathon er et av Norges mest attraktive internasjonale tangoarrangement. Årets tangomaraton* er den femte i rekken og avholdes 2.- 4. november i Fensal. Som vanlig blir det både før- og ettermilonga i Jekteviken.

Vi liker å være godt forberedt så vi har allerede vært i gang med planleggingen en stund. Det er et stort arrangement med ca 200 deltakere fra inn- og utland, og det lar seg ikke gjennomføre uten mange gode hjelpere. Vi søker derfor nå tangoverter som kan bidra til forskjellige arbeidsoppgaver. Tangovertene blir delt inn i team som har ansvar for hver sin oppgaveportefølje, og gjennom arbeidet er dere samtidig viktige ambassadører for tangomiljøet i Bergen i møtene med tilreisende gjester. Vi har et solid ry på oss for å være åpne og vennlige, og det ønsker vi å stadig videreutvikle. Vi satser på en god stab av  verter som i tidligere år , for vi ser hvilken viktig rolle dette er for at alt skal gå knirkefritt og alle skal trives.

Hvem kan melde sin interesse?

Tangodansere i Bergen – det spiller ingen rolle om du er helt fersk eller har danset lenge! Du bør være praktisk anlagt, i stand til å ta din del av ansvaret for at jobben blir gjort, og ellers være blid og omgjengelig. Vi vil bestrebe oss på noenlunde balanse mellom antall kvinner og menn totalt. Det vil være plass til et maksimum antall personer på hver arbeidsoppgave, derfor er det ikke sikkert at alle interesserte vil få jobb.

Dette er arbeidsområdene:

1.     Rigging (transport, møblering, teknisk, pynting mv., nedrigging)

2.     Vakt (vakthold i døra, registrering mv)

3.     Mat (måltider og annet kjøkkenrelatert)

4.     Service (i tilknytning til måltider og i lokalene ellers)

For litt mer info om oppgavene se: http://bergentango.no/marathon/tangovert/arbeidsgrupper. Det vil variere når de forskjellige oppgavene skal utføres. Noe krever mest arbeid i forkant og/eller etterkant, for andre er det arbeid underveis. Alt dette kommer vi tilbake til.

 

Hva får du:

–       Blir bedre kjent med andre tangodansere i Bergen

–       God informasjon om maraton – informasjonsmøte i forkant med gjennomgang av alle sider ved arrangementet

–       Plass på maraton og under halv pris på deltageravgiften (dvs. kr 300,-)

–       Arrangementserfaring

–       Etterfest for alle frivillige for å feire vellykket arrangement (for det blir det!)

 

Hvordan melder du deg?

Du melder deg på via et skjema på internett, følg denne lenken. http://bergentango.no/marathon/tangovert. Frist: 8. juli.

Til orientering vil den vanlige påmeldingsfristen til maraton være 18.august kl 18, og kabalen med tangovertskap skal være avsluttet før det. Vi regner derfor med å kunne gi de fleste tangoverter tilbakemelding før 12.august.

Ikke nøl med å ta kontakt med maratonkomiteen hvis du har spørsmål før du melder deg. Bruk gjerne mailadressen vår:marathon@bergentango.no  – skriv TANGOVERT i emnefeltet. Du kan også ta kontakt med Debbie som er tangovert-ansvarlig.

Hilsen komiteen for Bergen Tango Marathon 2012

Joralf, Debbie, Myriam, Frantz Jozsef, Bastian og Anne Lise

 

* Et tangomaraton er et arrangement som består av dansing og atter dansing døgnet rundt i to døgn (og både før og etter) – og litt soving og spising ved behov. Norske og internasjonale DJ’er står for musikken. Slike arrangement blir avholdt flere steder i Europa, de er svært populære og blir som oftest raskt fulltegnet.