Kategori: Videregående/øvet

Videregående kurs med Kenneth & Nina

9.mai- 6.juni 2022.
Nytt sted! Kong Oscars gate 54, 5017 Bergen.

Tangokurs med Irem og Gøran

22.mars- 5.april;
Kurs over tre dager + praktika etter kurset.

Øvet kurs i argentinsk tango med Sabrina og Frantz Jozsef

Kurset vil gå over 4 onsdager. Start onsdag 17. november.

Egenøvingsskjema for Jekteviken

Hva skjer neste uke?
tirsdag
søndag