Kategori: Abrazo tangoskole

Videregående kurs med Kenneth & Nina

9.mai- 6.juni 2022.
Nytt sted! Kong Oscars gate 54, 5017 Bergen.

Nybegynnerkurs med Åge og Mikaela

02.mai- 20.juni 2022.
Nytt sted! Kong Oscars gate 54, 5017 Bergen.

Nybegynnerkurs med Kenneth og Nina

28.mars- 25.april;
Med instruktører Nina og Kenneth.

Egenøvingsskjema for Jekteviken

Hva skjer neste uke?
tirsdag
søndag