Milonga

Vi har tre faste dansekvelder (milongaer) i uken:

  • Søndager: Jekteviken, kl.19.00 til 22.00 (sommertid)
  • Tirsdager: Jekteviken, kl.20.00 til 23.00
  • Fredager: Jekteviken, kl. 21.00 til 01.00

NB! Sommertid. I juli og frem til 10.august har vi kun milonga tirsdag og søndag.

Men det kan komme ekstramilongaer i sommer! Og er det veldig fint vær kan det bli utemilongaer.

Følg med på vår kalender eller vår Facebookside: Tango Abrazo.

Spre informasjonen!