Thursday (Fensal) Fire Up

20 - 01 DJ DUO Gabriel Bakke and Dag Stenvoll (Bergen)

Friday (Fensal)

19 - 24 DJ Atle Birkeland (Bergen)

Saturday (Fensal)

00 - 04 DJ Stefano Xavier Cucinelli (Ita)
13 - 18 DJ Tara Thurau (USA)
18 - 23 DJ Daniela Feilcke-Wolff (Ger)

Sunday (Fensal)

23 (Sat) - 04 DJ Birger Haugdal (Bergen)
13 - 18 DJ Max Stasi (Ita)

Sunday (Fensal) Dynamite Departure

20 - 01 DJ Damn surprise!

 

Other:

1300-1500 Breakfast/brunch (Sat and Sun)

2030-2200 Dinner (Fri and Sat)

0100-0200 Mumbojumbo Soup (Sat and Sun)