ARRANGEMENTER

Andre aktiviteter og arrangementer

Tango Abrazo skal fremme argentinsk tango i Bergen og å sette byen på tangokaret ellers i verden.  Å gjøre argentinsk tango bedre kjent gjør vi blant annet gjennom å delta på ulike kulturarenaer, som Dansens dag, Festspillene i Bergen og Kulturdagene.

Klubben arrangerer også tangohelger hvor vi inviterer dansere utenbys fra:

Bergen Milonga Weekend

1-2 ganger årlig, et åpent arrangement for alle dansere, uten påmelding, med dags- og kveldsmilonga gjennom en hel helg. Den ellevte utgaven fant sted i slutten av august 2018.

 

Bergen Embrace

Tangohelg for erfarne dansere, som ble arrangert for første gang på Grand Hotell Terminus i månedsskiftet juni/juli 2017 og andre gang 5. – 9. juli 2019. Arrangementet har ca 150 deltakere og er rollebalansert (like mange førere som følgere), og krever derfor registrering. Bergen Embrace vil bli arrangert igjen 27. juni – 2. juli 2019.

 

Finn oss på Facebook


Arkiv

 1. 2021
 2. 2020
 3. 2019
 4. 2018
 5. 2017
 6. 2016
 7. 2015
 8. 2014
 9. 2013
 10. 2012
 11. 2011
 12. 2010
 13. 2009