ARRANGEMENTER

Andre aktiviteter og arrangementer

Tango Abrazo skal fremme argentinsk tango i Bergen og å sette byen på tangokaret ellers i verden.  Å gjøre argentinsk tango bedre kjent gjør vi blant annet gjennom å delta på ulike kulturarenaer, som Dansens dag, Festspillene i Bergen og Kulturdagene.

Klubben arrangerer også tangohelger hvor vi inviterer dansere utenbys fra:

Bergen Milonga Weekend

1-2 ganger årlig, et åpent arrangement for alle dansere, uten påmelding, med dags- og kveldsmilonga gjennom en hel helg. Den ellevte utgaven fant sted i slutten av august 2018.

 

Bergen Embrace

Tangohelg for erfarne dansere, som ble arrangert for første gang på Grand Hotell Terminus i månedsskiftet juni/juli 2017 og andre gang 5. – 9. juli 2019. Arrangementet har ca 150 deltakere og er rollebalansert (like mange førere som følgere), og krever derfor registrering. Bergen Embrace vil bli arrangert igjen 27. juni – 2. juli 2019.

 

Finn oss på Facebook


Arkiv

  1. 2018
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2014
  6. 2013
  7. 2012
  8. 2011
  9. 2010
  10. 2009