God øving og riktig god jul!

Frå mandag 21. desember kan inntil tre par øva i Jekteviken! Husk å ha god lufting + spriting før og etter øving!

Og, vi ønskjer dykk alle ei riktig god jul og eit friskt og nært nytt år!

Beste helsing
Styret


Hva skjer neste uke?

Ingenting fra mandag til torsdag.